Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Natural aspects of medical tourism
Learning outcome:
Umie powiązać zjawiska przyrodnicze z walorami uzdrowiskowymi
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U16
    Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych