Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Elementy statystyki dla przyrodników
Learning outcome:
Potrafi wyznaczyć parametry funkcji regresji liniowej i nieliniowej
Connections with FLO:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej