Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Elementy statystyki dla przyrodników
Learning outcome:
Potrafi konstruować przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i wyznaczać minimalną liczebność próbki statystycznej
Connections with FLO:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej