Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Elementy statystyki dla przyrodników
Learning outcome:
W związku z ciągłym dynamicznym rozwojem metod, technologii informatycznych i narzędzi analiz środowiskowych, student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się z zakresu nauk o Ziemi, nauk matematyczno-przyrodniczych. Poprzez realizowane projekty i udział w procesie decyzyjnym nabiera samodzielności i odpowiedzialności. Potrafi określić hierarchię powierzonych zadań i przeprowadzić analizę godnie z kanonami metodycznymi
Connections with FLO:
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności