Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Elementy statystyki dla przyrodników
Learning outcome:
Zna wybrane, zaawansowane metody statystyczne: analizę wariancji i metodę łańcuchów Markowa
Connections with FLO:
  • TR1A_W12
    Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce