Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geothermal plants - project
Learning outcome:
Student ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, rozumie i zna możliwości oraz konieczność ciągłego dokształcania się w zakresie rozważań ekonomicznych w związku ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi oraz istniejącymi warunkami lokalnymi wpływającymi na opłacalność projektów geotermalnych
Connections with FLO:
  • EZ1A_U07
    The graduate possesses the skill of self-study, which he uses , i.a. in order to improve professional competence
  • EZ1A_K01
    The graduate understands the importance of lifelong learning and is familiar with the continuous training programs (courses, postgraduate studies, second-cycle studies), including self and group learning