Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Statystyka
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić własne obliczenia w zakresie statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego oraz wykonać wykresy i diagramy, jak również zastosować odpowiednie programy obliczeniowe.
Connections with FLO:
  • TC1A_U11
    posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi
  • IM1A_U03
    Potrafi opracować, w języku polskim i angielskim, dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst, zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • IM1A_U08
    Potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań