Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Statystyka
Learning outcome:
Zna zasady formułowania hipotez statystycznych oraz metody ich weryfikacji z wykorzystaniem odpowiednich testów statystycznych.
Connections with FLO:
  • TC1A_W09
    ma wiedzę w zakresie stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów
  • IM1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów
  • IM1A_W15
    Zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów