Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Historia lecznictwa uzdrowiskowego
Learning outcome:
Docenia rolę nauk historycznych w turystyce oraz szanuje dziedzictwo uzdrowisk
Connections with FLO:
  • TR2A_K09
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki