Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Historia lecznictwa uzdrowiskowego
Learning outcome:
Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym metodami badawczymi z zakresu nauk historycznych
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej