Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Historia lecznictwa uzdrowiskowego
Learning outcome:
Rozumie relacje pomiędzy przeszłością a teraźniejszymi trendami w lecznictwie uzdrowiskowym
Connections with FLO:
  • TR2A_W09
    Posiada różnorodną wiedzę o sposobach utrzymania i/lub poprawy stanu zdrowia człowieka poprzez turystykę i inne usługi czasu wolnego