Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Techniques modifications soils and rocks
Learning outcome:
Zna technologię, rezultaty i zastosowanie powszechnie stosowanych metod poprawiania właściwości gruntów i skał
Connections with FLO:
  • GG2A_W10
    Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.
  • GG2A_W11
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.