Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Techniques modifications soils and rocks
Learning outcome:
Posiada wiedzę z zakresu celu i obszaru zastosowań metod modyfikacji właściwości gruntów i skał
Connections with FLO:
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
  • GG2A_W10
    Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.