Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Field seminars of the tourist cartography
Learning outcome:
Student potrafi pracować w grupie i zaplanować prace terenowe, uwzględniając odpowiednie ramy czasowe. Potrafi na bieżąco uzupełniać nabytą wiedzę. Umie odpowiedzialnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracować w terenie.
Connections with FLO:
 • TR1A_K01
  Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • TR1A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • TR1A_K05
  Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dla turystyki
 • TR1A_K06
  Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • TR1A_K10
  Jest odpowiedzialny za swoje działania na rzecz turystów oraz za interesy swojej firmy