Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Managment of environment
Learning outcome:
Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiya SWOT
Connections with FLO:
  • GG2A_W08
    Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
  • GG2A_W09
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.