Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Managment of environment
Learning outcome:
Student zna dostępne źródłainformacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potzreby realizowanego zadania
Connections with FLO:
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
  • GG2A_U11
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
  • GG2A_U13
    Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.