Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Managment of environment
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę na temat zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz o zastosowaniu wskaźników środowiskowych, wiedzę tą potrafi zastosować w konkretnych przykładach
Connections with FLO:
  • GG2A_U11
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
  • GG2A_U13
    Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.
  • GG2A_U19
    Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.