Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Managment of environment
Learning outcome:
Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej
Connections with FLO:
  • GG2A_U02
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; używając w komunikacji również języka obcego.