Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modelowanie systemów naftowych
Learning outcome:
Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do modelowań procesów naftowych oraz przeprowadzać obliczenia metodą elementów skończonych.
Connections with FLO:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.