Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Modelowanie systemów naftowych
Learning outcome:
Student potrafi sporządzić przestrzenne modele generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów oraz datować przebieg procesów naftowych zachodzących w czasie ewolucji basenu.
Connections with FLO:
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
  • GG2A_U14
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.