Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modelowanie systemów naftowych
Learning outcome:
Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego.
Connections with FLO:
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.