Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geochemistry of geological processes
Learning outcome:
Rozumie zastosowania obliczeń geochemicznych w aplikacjach złożowych i gemmologicznych.
Connections with FLO:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
  • GG2A_U17
    Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację złożonych zadań inżynierskich stosowanych w geologii i górnictwie.
  • GG2A_U19
    Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.