Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Geochemistry of geological processes
Learning outcome:
Potrafi interpretować diagramy trwałości minerałów w świetle procesów krystalizacji,i rozpuszczania i przemian fazowych.
Connections with FLO:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
  • GG2A_U18
    Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz fizyczne do projektowania prac geologiczno-górniczych, a także analizy ich wyników.