Module learning outcome data:
Code:
M_W007
Category:
Knowledge
Module:
Geochemistry of geological processes
Learning outcome:
Zna rolę i mechanizmy procesów utleniania i redukcji w procesach geologicznych
Connections with FLO:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.