Module learning outcome data:
Code:
M_W009
Category:
Knowledge
Module:
Geochemistry of geological processes
Learning outcome:
Potrafi zastosować modelowanie komputerowe dla odtworzenia geochemicznych mechanizmów procesów geologicznych
Connections with FLO:
  • GG2A_W03
    Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
  • GG2A_W11
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.