Module learning outcome data:
Code:
M_W010
Category:
Knowledge
Module:
Geochemistry of geological processes
Learning outcome:
Potrafi wyznaczyć i zinterpretować temperatury i ciśnienia procesów geologicznych na podstawie obserwacji petrologicznych i analiz geochemicznych.
Connections with FLO:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_W11
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.