Module learning outcome data:
Code:
M_W011
Category:
Knowledge
Module:
Geochemistry of geological processes
Learning outcome:
Zna zasady konstrukcji diagramów fazowych dla odtworzenia procesów krystalizacji magm.
Connections with FLO:
  • GG2A_W04
    Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.