Module learning outcome data:
Code:
M_W013
Category:
Knowledge
Module:
Geochemistry of geological processes
Learning outcome:
Rozumie zasadę i zastosowania metod geochronologicznych.
Connections with FLO:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.