Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Social psychology
Learning outcome:
- Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych
Connections with FLO:
  • OS2A_W19
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.