Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Autoprezentacja i komunikacja
Learning outcome:
Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w procesach komunikacji oraz budowania własnego wizerunku, która jest zgodna z ich ideą.
Connections with FLO: