Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Autoprezentacja i komunikacja
Learning outcome:
Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz społecznym.
Connections with FLO: