Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Autoprezentacja i komunikacja
Learning outcome:
Student potrafi usuwać bariery w komunikowaniu w celu usprawniania komunikacji w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych.
Connections with FLO: