Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Autoprezentacja i komunikacja
Learning outcome:
Student umie nawiązać współpracę w grupie i podjąć sprawna komunikacje w jej obrębie.
Connections with FLO: