Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Geochemistry of elements and mineral assemblages
Learning outcome:
Potrafi opracować projekt poszukiwań na podstawie obserwowanych paragenez i asocjacji pierwiastków wskaźnikowych
Connections with FLO:
  • GG2A_U07
    Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.