Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Gemmology
Learning outcome:
Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej
Connections with FLO:
  • GG1A_W06
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.