Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geochemistry
Learning outcome:
Posiada wiedzę o głównych grupach związków organicznych, ich najważniejszych właściwościach fizycznych i chemicznych oraz czynnikach wpływających na migrację i akumulację
Connections with FLO:
  • GG1A_W03
    Zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii, fizykochemii i chemii jądrowej oraz ogólne właściwości najważniejszych pierwiastków i grup związków chemicznych. Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi oraz podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej.
  • GG1A_U11
    Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.