Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Geochemistry
Learning outcome:
Potrafi we właściwy sposób przedstawić skład chemiczny różnych elementów środowiska przyrodniczego (minerałów, skał, wód, powietrza), znaleźć szczegółowe dane tego typu, a także dokonać interpretacji i prostego wnioskowania na podstawie wyników analiz chemicznych tych substancji
Connections with FLO:
  • GG1A_W07
    Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.
  • GG1A_U03
    Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.