Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Geochemistry
Learning outcome:
Potrafi wykonać proste obliczenia chemiczne użyteczne w geochemii i ochronie środowiska
Connections with FLO:
  • GG1A_U02
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz chemii, a także odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania charakterystycznych zadań z zakresu górnictwa i geologii.
  • GG1A_U03
    Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.