Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Religions of the world
Learning outcome:
Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata.
Connections with FLO:
 • BG1A_U25
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej.
 • BG1A_U26
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problem badawczym; potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej, religijnej, politycznej i społecznej.
 • ME1A_U16
  Potrafi pozyskiwać przydatne informacje z różnych źródeł bibliograficznych, baz danych w języku polskim i angielskim. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć wnioski
 • IT1A_U01
  uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • IT1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF2A_U14
  Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych
 • AR1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł, w tym w języku obcym, potrafi selekcjonować i integrować te informacje oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • AR1A_U02
  potrafi porozumiewać się za pomocą różnych technik w pracy zawodowej i poza pracą
 • AR1A_U04
  ma umiejętność samokształcenia się w ogólnym zakresie oraz w automatyce i robotyce
 • KL1A_U02
  Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
 • GG1A_U20
  posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów
 • IN1A_U22
  posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów