Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Religions of the world
Learning outcome:
Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki.
Connections with FLO:
 • KL1A_K02
  Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi.
 • KL1A_K03
  Na podstawie analizy nowych problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.
 • GG1A_U20
  posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów
 • IN1A_U22
  posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów