Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodzące
Learning outcome:
Student zdobędzie wiedzę jak przepływ ciepła zależy od właściwości materii.
Connections with FLO:
 • CE1A_W02
  ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych
 • CE1A_W03
  posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
 • CE1A_W07
  ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
 • TC1A_W02
  ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych
 • TC1A_W03
  ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych
 • TC1A_W11
  ma poszerzoną wiedzę o przepływach masy i energii
 • IM1A_W02
  Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, elementy fizyki statystycznej, elementy fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu
 • IM1A_W05
  Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych, ich szybkości oraz efektów energetycznych
 • IM1A_W12
  Ma uporządkowaną wiedzę na temat przepływów ciepła i masy w technologiach materiałowych