Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodzące
Learning outcome:
Student zdobędzie umiejętności projektowania materiałów pod kątem optymalizacji przewodnictwa lub izolacyjności cielnej.
Connections with FLO:
 • CE1A_U02
  wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
 • CE1A_U05
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
 • CE1A_U06
  potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
 • TC1A_U03
  wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • TC1A_U08
  potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
 • IM1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się
 • IM1A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • IM1A_U05
  Ma umiejętność samokształcenia się