Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mathematics III
Learning outcome:
umie rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych opisujących zjawiska fizyczne
Connections with FLO:
 • IS2A_U11
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
 • IS2A_U12
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii środowiska
 • IS2A_U19
  potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem inżynierii środowiska, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
 • IS2A_U20
  potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień fizycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu statystyki do analizy danych doświadczalnych