Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Biotechnology for waste treatment
Learning outcome:
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić skrining mikroorganizmów pod względem żądanej cechy
Connections with FLO:
  • IS2A_U10
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  • IS2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi