Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Biotechnology for waste treatment
Learning outcome:
Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych
Connections with FLO:
 • IS2A_K03
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • IS2A_K04
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • IS2A_U03
  potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
 • IS2A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska, rekultywacji
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U20
  potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień fizycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu statystyki do analizy danych doświadczalnych