Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sociology and work organisation
Learning outcome:
Ma wiedzę o zależnościach między procesami społeczno–kulturowymi a gospodarczymi - w warunkach zdeterminowanych przez wiedzę, innowacyjność, przedsiębiorczość i konkurencyjność ekonomiczną. Ma wiedzę o kierunku i dynamice zmian społeczno–gospodarczych, wpływających na kształtowanie się systemów społecznych, struktur gospodarczych, pozycji firmy na rynku gospodarczym i pracownika na rynku pracy.
Connections with FLO:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej