Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Sociology and work organisation
Learning outcome:
Ma świadomość konieczności permanentnej edukacji i podnoszenia własnych kwalifikacji (szkolenia specjalistyczne, nowe uprawnienia zawodowe) oraz kształtowania kompetencji osobowościowych (szkolenia ogólnorozwojowe, uczestnictwo w nowych projektach, praca zespołowa). Rozumie odpowiedzialność społeczną i edukacyjną absolwenta uczelni technicznej.
Connections with FLO:
  • IS2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • IS2A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia