Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Sociology and work organisation
Learning outcome:
Potrafi ocenić w jakim zakresie warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego i regionalnego są zmienianie zgodnie lub niezgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju przez działalność podmiotów gospodarczych, dostosowując na tej podstawie swoje zachowania zawodowe i decyzje do wymogów etyki biznesowej, uwzględniając aspekty pozatechniczne
Connections with FLO:
  • IS2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje