Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Sociology and work organisation
Learning outcome:
Ma świadomość dylematów i odpowiedzialności za merytoryczne decyzje zawodowe oraz decyzje wobec podwładnych i współpracowników. Potrafi określić priorytety związane z kulturą organizacyjną zatrudniającego go przedsiębiorstwa, firmy, instytucji i otoczenia zewnętrznego, w celu realizacji zadań indywidualnych i zespołowych oraz założeń strategii rozwoju organizacji.
Connections with FLO:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • IS2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • IS2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu