Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Sociology and work organisation
Learning outcome:
Posiada takie kompetencje społeczne jak: pro przedsiębiorczość, myślenie kreatywne i perspektywiczne, skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji.
Connections with FLO:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • IS2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy